OBS: Du er nu offline

Konkurrencebetingelser

Her kan du læse, hvilke betingelser der gør sig gældende for de konkurrencer, som kører på Facebooksiden for 3F Bold.

Konkurrencerne er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller associeret med Facebook. Ved deltagelse i konkurrencerne accepterer du de beskrevne betingelser. Vi forbeholder os retten til at ændre i konkurrencebetingelserne uden foregående varsel.

Virksomhedsoplysninger

Konkurrencerne arrangeres af Fagforeningen Fagligt Fælles Forbund (”3F”), CVR-nr. 31378028, Kampmannsgade 4, 1604 København V. 

Konkurrencer om billetter til eller merchandise for Alka Superligakampe arrangeres lejlighedsvis i samarbejde med Forsikrings- og aktieselskabet Alka.

Præmiebeskrivelse

Hvilke præmier der udloddes i konkurrencerne vil fremgå af de respektive konkurrenceopslag på Facebook. I opslagene vil der også være beskrevet præmiernes værdi og antal. Det er ikke muligt at bytte præmierne til kontanter.

Hvem kan deltage?

Ansatte og valgte i 3F kan ikke deltage i konkurrencerne.

Udvælgelse og offentliggørelse af vindere

Vinderne af konkurrencerne vil blive udvalgt af et panel bestående af medarbejdere fra 3F. Alle gyldige deltagere af konkurrencerne vil blive taget i betragtning.

Vinderne vælges på de tidspunkter, som er angivet i de respektive konkurrenceopslag. Vinderne vil få direkte besked i deres indbakke på Facebook med oplysninger om, hvordan de vil modtage præmierne. Bemærk, at beskeden kan ryge i ’Andet’-indbakken på Facebook, hvorfor denne også skal tjekkes.Hvis den enkelte vinder ikke besvarer beskeden fra 3F inden for to kalenderdage fra konkurrencen er afsluttet, er 3F berettiget til at udvælge en anden vinder.

Hvordan deltager man i konkurrencerne?

Det vil fremgå af de respektive konkurrenceopslag på Facebook, hvordan du deltager i konkurrencerne. Tidsfristen for deltagelse vil også fremgå i de enkelte opslag.

Det er kun muligt at deltage én gang per konkurrence.

Personoplysninger

De personoplysninger du opgiver i forbindelse med konkurrencen vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til konkurrencerne, er du velkommen til at skrive en mail til [email protected].